หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
องค์กรสมรรถนะสูง ยึดมั่นคุณธรรม นำประชาชนมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

 
 
 


นางสาวกาญจนา จิตรจุน
นายก อบต.มะขามเฒ่า
 
 


นายไพรัช อุดมศรี
รองนายก อบต.มะขามเฒ่า


นายอนันต์ ปานสุข
รองนายก อบต.มะขามเฒ่า
 
 


นางสาวนฤมล เอี่ยมจุ้ย
เลขานายก อบต.มะขามเฒ่า
 
 


นายเล็ก แพ่งกลิ่น
ที่ปรึกษาพิเศษ นายก อบต.