หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามเฒ่า
นมัสการ หลวงปู่ศุข
วัดปากคลองมะขามเฒ่า
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง
ศาสนาสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวมะขามเฒ่า
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ในตำบลมะขามเฒ่า
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 

โทร : 056-010-161
องค์กรสมรรถนะสูง ยึดมั่นคุณธรรม นำประชาชนมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.51006 สาย 1 ขวาพลเทพ หมู่ที่ 5 บ้านท่าแห ตำบลมะขามเฒ่า กว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 3,000 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 มี.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังสายคลอง 1L-4L ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 7 กว้างไม่น้อยกว่า 2.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,900 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร หรือปริมาณไม่น้อยกว่า 475 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2564 ]จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายวังอ้ายเสา-วัดดอนเจดีย์ หมู่ที่ 7 กว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,800 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร หรือมีปริมาณไม่น้อยกว่า 540 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2564 ]จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายดอนกระเชา หมู่ที่ 7 กว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 900 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร หรือปริมาณไม่น้อยกว่า 270 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2564 ]จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังสายหนองอ้ายช้าง-หนองปรือ หมู่ที่ 9 กว้างไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,800 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร หรือปริมาณไม่น้อยกว่า 540 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2564 ]จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังสายเลียบคลอง มอ.ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 9 กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร หรือปริมาณไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2564 ]จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังสายบ้านนางทอน เหลาทอง หมู่ที่ 8 กว้างงไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,700 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร หรือปริมาณไม่น้อยกว่า 595 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2564 ]จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังสายนางสำเภาถึงฟาร์มหมู หมู่ที่ 8 กว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 560 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร หรือปริมาณไม่น้อยกว่า 196 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2564 ]จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังสายคันคลอง 1L-3L (หน้าบ้านนายสุขถึงวัดดอนเจดีย์) หมู่ที่ 7 กว้างไม่น้อยกว่า 3.50 เมตร ยาวไม่น้อยกวา 1,400 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร หรือปริมาณไม่น้อยกว่า 490 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2564 ]จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังสายคลองมอญ-หนองพญา หมู่ที่ 7 กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,000 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร หรือปริมาณไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ก.พ. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.51006 สาย 1 ขวาพลเทพ หมู่ที่ 5 บ้านท่าแห ตำบลมะขามเฒ่า กว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 3,000 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 4 ก.พ. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) เพื่อซ่อมแซมถนนภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ก.พ. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.51006 สาย 1 ขวาพลเทพ หมู่ที่ 5 บ้านท่าแห ตำบลมะขามเฒ่า กว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 3,000 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 29 ม.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.51006 สาย 1 ขวาพลเทพ หมู่ที่ 5 บ้านท่าแห ตำบลมะขามเฒ่า กว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 3,000 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 ม.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.51006 สาย 1 ขวาพลเทพ หมู่ที่ 5 บ้านท่าแห ตำบลมะขามเฒ่า กว้างไม่น้อยกว่า 6 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 3,000 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,000 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ม.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.51007 สายหนองพญา-ดอนเจดีย์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองพญา ตำบลมะขามเฒ่า กว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,400 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,600 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 22 ธ.ค. 2563 ]จ้างต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะขามเฒ่า หมู่ที่ 4 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ธ.ค. 2563 ]จ้างวางท่อระบายน้ำสายคลองมอญ ซอย 11 หมู่ที่ 4 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร พร้อมบ่อพักระยะทางไม่น้อยกว่า 195.70 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ธ.ค. 2563 ]จ้างวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้านางสมศรี-ถนนลาดยาง หมู่ที่ 11 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ขนาดท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 100 เมตร (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต.มะขามเฒ่า กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2563 ]จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองกร่าง หมู่ที่ 10 บ้านคลองใหญ่ ตำบลมะขามเฒ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4   
 


 
 
 


 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10