หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล มะขามเฒ่า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามเฒ่า
นมัสการ หลวงปู่ศุข
วัดปากคลองมะขามเฒ่า
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง
ศาสนาสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวมะขามเฒ่า
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ในตำบลมะขามเฒ่า
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 

โทร : 056-010-161
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมสืบสานงานประเพณี มีวิถีเกษตรกรรม ผู้นำแห่งคุณภาพชีวิต

 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 พ.ย. 2565 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน กจ 3684 ชัยนาท) หมายเลขครุภัณฑ์ 001-60-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.51002 สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านท่าเรือทอง ตำบลมะขามเฒ่า กว้าง 5.00 เมตร ยาว 590 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,850 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.51002 สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านท่าเรือทอง ตำบลมะขามเฒ่า กว้าง 5.00 เมตร ยาว 590 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,850 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 พ.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.51002 สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านท่าเรือทอง ตำบลมะขามเฒ่า กว้าง 5.00 เมตร ยาว 590 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,850 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 3 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.มะขามเฒ่า เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)ยู เอช ที ชนิดกล่อง(200 มล.)สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 เดือน พฤศจิกายน-ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 พ.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อฉากกั้นปาติชั่น เพื่อใช้ติดสำหรับกั้นห้องประชุมขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ต.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.๕๑o๒๒ สายคลองมอญ - คลองใหญ่ (คันกั้นน้ำ) หมู่ ๑o บ้านคลองใหญ่ ตำบลมะขามเฒ่า กว้าง ๔.oo เมตร ยาว ๑,๑oo เมตร หนา o.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔oo ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 ต.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.๕๑o๒๒ สายคลองมอญ - คลองใหญ่ (คันกั้นน้ำ) หมู่ ๑o บ้านคลองใหญ่ ตำบลมะขามเฒ่า กว้าง ๔.oo เมตร ยาว ๑,๑oo เมตร หนา o.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔oo ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ต.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.๕๑o๒๒ สายคลองมอญ - คลองใหญ่ (คันกั้นน้ำ) หมู่ ๑o บ้านคลองใหญ่ ตำบลมะขามเฒ่า กว้าง ๔.oo เมตร ยาว ๑,๑oo เมตร หนา o.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔oo ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ต.ค. 2565 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2566 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึงเดือนกันยายน 2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]เช่าพื้นที่ทิ้งขยะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เริ่มเดือน ตุลาคม 2565 ถึงเดือน กันยายน 2566) ระยะเวลาในการเช่า 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า เขตเลือกตั้งที่ 11 แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2565 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.๕๑o๒๒ สายคลองมอญ - คลองใหญ่ (คันกั้นน้ำ) หมู่ ๑o บ้านคลองใหญ่ ตำบลมะขามเฒ่า กว้าง ๔.oo เมตร ยาว ๑,๑oo เมตร หนา o.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๔oo ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท [ 22 ก.ย. 2565 ]เสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.51002 สายกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านท่าเรือทอง ตำบลมะขามเฒ่า กว้าง 5.00 เมตร ยาว 590 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,850 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท [ 22 ก.ย. 2565 ]รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท [ 22 ก.ย. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชน.51025 สายดอนไร่-บึงคลองมอญ หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,095.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,380 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ก.ย. 2565 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 10
 


 
 
 


 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10