หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามเฒ่า
นมัสการ หลวงปู่ศุข
วัดปากคลองมะขามเฒ่า
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง
ศาสนาสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวมะขามเฒ่า
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ในตำบลมะขามเฒ่า
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 

โทร : 056-010-161
องค์กรสมรรถนะสูง ยึดมั่นคุณธรรม นำประชาชนมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างถนนดินลูกรัง สายบ้านนายดอกรัก-บึงคลองมอญ หมู่ที่ 3 บ้านท่าแร่ ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 เม.ย. 2563 ]จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังสายบ้านดาบสกล หมู่ที่ 4 กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.มะขามเฒ่า ที่ 06/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 เม.ย. 2563 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 เม.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.51001 สายทางพระ หมู่ที่ 2 บ้านท่าเรือทอง ต.มะขามเฒ่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.51020 สายปากคลอง - ประจำรัง หมุ่ที่ 1 บ้านปากคลอง ต.มะขามเฒ่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.51012 สาย 4L หมู่ 9 บ้านหนองน้อย ต.มะขามเฒ่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 มี.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.51020 สายปากคลอง - ประจำรัง หมุ่ที่ 1 บ้านปากคลอง ต.มะขามเฒ่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.พ. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.51012 สาย 4L หมู่ 9 บ้านหนองน้อย ต.มะขามเฒ่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.พ. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.51001 สายทางพระ หมู่ที่ 2 บ้านท่าเรือทอง ต.มะขามเฒ่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.พ. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.51001 สายทางพระ หมู่ที่ 2 บ้านท่าเรือทอง ต.มะขามเฒ่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.พ. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.51012 สาย 4L หมู่ 9 บ้านหนองน้อย ต.มะขามเฒ่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.พ. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.51020 สายปากคลอง - ประจำรัง หมุ่ที่ 1 บ้านปากคลอง ต.มะขามเฒ่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 28 ก.พ. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชน.ถ.51011 สายหนองน้อย-ดงไม้แดง หมู่ที่ 9 ต.มะขามเฒ่า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 20 ม.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนดินลูกรังสายสระหลวง หมู่ที่ 9 บ้านนหนองน้อย ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท กว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 มิ.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนดินลูกรังสายสระหลวง หมู่ที่ 9 บ้านนหนองน้อย ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท กว้างไม่น้อยกว่า 5.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 มิ.ย. 2562 ]จ้างปรับปรุงพื้นหน้าห้องประชุมสภา อบต.มะขามเฒ่า กว้างไม่น้อยกว่า 7.70 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 16.00 เมตร ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2562 ]ซื้อเคมีภัณฑ์น้ำยากำจัดยุงลายและทรายอะเบท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2562 ]จ้างปรับปรุงพื้นหน้าห้องประชุมสภา อบต.มะขามเฒ่า กว้างไม่น้อยกว่า 7.70 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 16.00 เมตร ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2562 ]จ้างเหมาบริการเดินสายไฟฟ้าแรงต่ำภายนอกและระบบไฟฟ้าภายใน(บางส่วน)โรงเรียนวัดคลองบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2562 ]จ้างเหมาบริการปรับปรุงอาคารอนุบาลโรงเรียนวัดคลองบุญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 มิ.ย. 2562 ]

  (1)     2   
 


   
   
 
 
 


 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10