หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามเฒ่า
นมัสการ หลวงปู่ศุข
วัดปากคลองมะขามเฒ่า
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง
ศาสนาสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวมะขามเฒ่า
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ในตำบลมะขามเฒ่า
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 

โทร : 056-010-161
ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิโปร่งใส มีสิทธิต้องใช้ รับบัตร 2 ใบพร้อมหลักฐานแสดงตนเข้าคูหาลงคะแนน 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาลงคะแนนเลือกตั้งอบต. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่

 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.51-013 จากสาย 1L-4L หมู่ที่ 4 ถึงสาย 1L-4L หมู่ที่ 7 บ้านคลองมอญ หมู่ที่ 4 ต.มะขามเฒ่า กว้าง 5 เมตร ยาว 1,760 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,800 ตรม. อบต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท โดยวิธีคัดเลือก [ 3 ธ.ค. 2564 ]จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 4 - หมู่ 7 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2564 ]จ้างท่อระบายน้ำคลองมอญ หมู่ 4 ท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร จำนวน 15 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2564 ]จ้างวางท่อระบายน้ำลอดคูส่งน้ำ 1L-4L หมู่ที่ 4 ท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 6 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2564 ]จ้างวางท่อระบายน้ำลอดถนน สายหมู่ที่ 10 ท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2564 ]จ้างวางท่อระบายน้ำลอดถนนสายหมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 7 พร้อมวางท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร จำนวน 8 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 พ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะขามเฒ่า องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท โดยวิธีคัดเลือก [ 25 พ.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองพญานอก ต.มะขามเฒ่า (ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ อบต.มะขามเฒ่า) โดยวิธีคัดเลือก [ 24 พ.ย. 2564 ]เช่าสถานที่สำหรับใช้ในการฝึกอบรม ตามโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.)และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]อาหารเสริม(นม)เด็กเล็กให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะขามเฒ่า 2 แห่ง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ปีการศึกษาที่ 2/2564 [ 19 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า จำนวน 11 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2564 ]จ้างเครื่องจักรรถขุดตีนตะขาบขุดลอกคลอง และทางระบายน้ำสำหรับป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ตำบลมะขามเฒ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ต.ค. 2564 ]ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางทอน-ลานตาก หมู่ที่ 8 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท [ 25 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ต.ค. 2564 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อริโก้ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]เช่าพื้นที่ทิ้งขยะประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือนกันยายน 2565) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงสนามเด็กเล่น หมู่ที่ 1 (เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก) บ้านปากคลอง โดยเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กสนามเด็กเล่น ขนาดวก้างไม่น้อยกว่า 9.80 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 9.80 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]จ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์บริเวณ อบต.มะขามเฒ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 ก.ย. 2564 ]ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะขามเฒ่า องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท [ 20 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 


 
 
 


 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10