หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามเฒ่า
นมัสการ หลวงปู่ศุข
วัดปากคลองมะขามเฒ่า
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง
ศาสนาสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวมะขามเฒ่า
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ในตำบลมะขามเฒ่า
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 

โทร : 056-010-161
องค์กรสมรรถนะสูง ยึดมั่นคุณธรรม นำประชาชนมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้านางสมศรี-ถนนลาดยาง หมู่ที่ 11 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท ขนาดท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 100 เมตร (ตามรายละเอียดและแบบแปลนที่ อบต.มะขามเฒ่า กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2563 ]



จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองกร่าง หมู่ที่ 10 บ้านคลองใหญ่ ตำบลมะขามเฒ่า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2563 ]



จ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.51028 สายคันบึงคลองมอญ หมู่ที่ 4 บ้านคลองมอญ ตำบลมะขามเฒ่า กว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 375 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2563 ]



จ้างเสริมผิวลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชน.ถ.51034 สายหนองน้อย-ทข.5016 หมู่ที่ 9 บ้านหนองน้อย ตำบลมะขามเฒ่า กว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 375 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2563 ]



ซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองปลาหมอ หมู่ที่ ๕ ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท [ 27 ส.ค. 2563 ]



ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2563 ]



จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมระบบประปา หมู่ที่ 9 ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2563 ]



ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ส.ค. 2563 ]



จ้างเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๕ ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2563 ]



จ้างเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๕ ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ส.ค. 2563 ]



จ้างเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๑ ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2563 ]



จ้างเจาะบ่อบาดาลเพื่อผลิตน้ำประปา หมู่ที่ ๑ ต.มะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ส.ค. 2563 ]



จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.มะขามเฒ่า (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.มะขามเฒ่า ที่ 07/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ก.ค. 2563 ]



จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมระบบประปา หมู่ที่ 1 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2563 ]



จ้างก่อสร้างหลังคาคลุมระบบประปาหมู่ที่ 5 ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 ก.ค. 2563 ]



จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ(ทะเบียน 81-6504 ชัยนาท) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ค. 2563 ]



จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังสายรอบบึงคลองมอญ หมู่ที่ 4 กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 1,480.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ก.ค. 2563 ]



ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(จัดซื้อเก้าอี้ล้อเลื่อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ค. 2563 ]



จ้างถนนดินลูกรัง สายบ้านนายดอกรัก-บึงคลองมอญ หมู่ที่ 3 บ้านท่าแร่ ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 เม.ย. 2563 ]



จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังสายบ้านดาบสกล หมู่ที่ 4 กว้างไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 250.00 เมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.มะขามเฒ่า ที่ 06/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 เม.ย. 2563 ]

  (1)     2      3   
 


 
 
 


 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10