หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล มะขามเฒ่า ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามเฒ่า
นมัสการ หลวงปู่ศุข
วัดปากคลองมะขามเฒ่า
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง
ศาสนาสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวมะขามเฒ่า
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ในตำบลมะขามเฒ่า
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 

โทร : 056-010-161
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมสืบสานงานประเพณี มีวิถีเกษตรกรรม ผู้นำแห่งคุณภาพชีวิต

 
     

 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโสฯ [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 4 
ผู้บริหารสถานศึกษาขอใช้สิทธิประเมินผลงานเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านตามมาตรฐานทั่วไปฯ [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 4 
การจัดเวทีเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติ เรื่อง การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น (Youth Participation on Local Governance : Internation Knowledge Exchange Forum) [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 5 
แจ้งมติคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดชัยนาท (ก.อบต.จังหวัดชัยนาท) ครั้งที่ 1/2566 [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 10 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักการสาธารณสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนเรนทรฯ [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 4 
แจ้งการจัดสรรเงินค่าบริการสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 8 
โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566ฯ [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 6 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 8 
ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือสถานศึกษาตอบแบบสอบถาม การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (นายกเทศบาลเมืองชัยนาท) [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 3 
การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (เพิ่มเติม) [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 4 
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 8 
การนำเข้าข้อมูลรายเดือนในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยฯ [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 9 
ขอความร่วมมือลงพื้นที่ตรวจประเมินระบบประปาต้นแบบ [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 11 
ข้อหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 9 
ด่วนที่สุด การดำเนินการของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท. [ 7 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 28 
ประชาสัมพันะ์กิจกรรมการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี พ.ศ.2566 ระดับจังหวัด [ 6 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 18 
การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบูรณาการประสานความร่วมมือ [ 6 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 19 
ผลการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองฯ [ 6 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 18 
ด่วนที่สุด การจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567ของอปท.กรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณฯ(เรียนนายกเทศมนตรีเมืองชยนาท) [ 6 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 18 
ด่วนที่สุด การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกาาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566) [ 6 ก.พ. 2566 ]    อ่าน 25 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 349
     


 
 
 


 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10