หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามเฒ่า
นมัสการ หลวงปู่ศุข
วัดปากคลองมะขามเฒ่า
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง
ศาสนาสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวมะขามเฒ่า
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ในตำบลมะขามเฒ่า
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 

โทร : 056-010-161
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.มะขามเฒ่า พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ร่วมสืบสานงานประเพณี มีวิถีเกษตรกรรม ผู้นำแห่งคุณภาพชีวิต
 

 

 
 
 
 


 
 
 
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 8 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 547 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 26 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 11 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 26 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 8 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 17 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 32 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 17 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 26 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 17 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 24 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 [ 17 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 25 
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 4 ม.ค. 2565 ]   อ่าน 67 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 13 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 90 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 [ 13 ธ.ค. 2564 ]   อ่าน 90 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง [ 25 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 104 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง [ 25 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 98 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง [ 19 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 76 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง [ 19 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 72 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง [ 15 พ.ย. 2564 ]   อ่าน 106 


 


ซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กนักเรียน ให้กับโรงเรียนสังกั [ 21 ม.ค. 2565 ]



ซื้ออาหารเสริม(นม)เด็กเล็กให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 21 ม.ค. 2565 ]



จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาง [ 15 ธ.ค. 2564 ]



จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหล [ 3 ธ.ค. 2564 ]



จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ 4 - หมู่ 7 ตำบลมะขามเฒ่า [ 29 พ.ย. 2564 ]



จ้างท่อระบายน้ำคลองมอญ หมู่ 4 ท่อ คสล.ขนาดเส้นผ่าศ [ 29 พ.ย. 2564 ]



จ้างวางท่อระบายน้ำลอดคูส่งน้ำ 1L-4L หมู่ที่ 4 ท่อ [ 29 พ.ย. 2564 ]



จ้างวางท่อระบายน้ำลอดถนน สายหมู่ที่ 10 ท่อ คสล.ขนา [ 29 พ.ย. 2564 ]



จ้างวางท่อระบายน้ำลอดถนนสายหมู่ที่ 4 - หมู่ที่ 7 พ [ 29 พ.ย. 2564 ]



จ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม [ 25 พ.ย. 2564 ]



จ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบาดาลขนาดใหญ่ [ 24 พ.ย. 2564 ]



เช่าสถานที่สำหรับใช้ในการฝึกอบรม ตามโครงการอบรมคณะ [ 24 พ.ย. 2564 ]



ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2/2564 [ 19 พ.ย. 2564 ]



อาหารเสริม(นม)เด็กเล็กให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล [ 19 พ.ย. 2564 ]



ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับหน่วยเลือกตั้ง ในการเลือกตั้ [ 15 พ.ย. 2564 ]

 
 

 
ทต.ธรรมามูล ปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา หมู่ที่ 2 ( ซอยวุ้งตาล) หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 ตำบลธรรม [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
ทต.ตลุก ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
ทต.ธรรมามูล ทำความสะอาดสถานที่ทำงาน เริ่มจาก ห้องสำนักงาน ห้องน้ำ ห้องประชุม ห้องเก็บวัสดุ แ [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
อบต.เขาท่าพระ ขอเชิญชวนผู้มารับบริการกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาท่าพระ เข้าร่วมตอบแบบประเมินผู [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
ทต.สามง่ามท่าโบสถ์ ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.เขาท่าพระ ขอเชิญชวนพนักงานส่วนตำบลร่วมตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)ประจำปีง [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.วังไก่เถื่อน ติดตามการตรวจ ATK ให้กับพนักงานบริษัทซาบีน่า จำกัด (มหาชน) และ บริษัทเจริญโภคภัณ [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
อบต.สะพานหิน โครงการปรับปรุงฟื้นฟูถนนสายหลังป้อมตำรวจ-ชายเขาโป่งแดง หมู่ 6 [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.สะพานหิน ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วย [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
ทต.โพงาม ประกาสผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์ต่อพ่วง เน็ตเวิร์คคอมพิวเตอ [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 24 
ทต.สามง่ามพัฒนา [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.ท่าชัย ประกาศ เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.ธรรมามูล เปลี่ยนมอเตอร์สูบน้ำดิบของระบบผลิตน้ำประปาหมู่ที่ 2 (ซอยวุ้งตาล) [ 27 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
ทต.ธรรมามูล งานตัดหญ้าบริเวณระบบผลิตน้ำประปาซอยวุ้งตาล หมู่ที่ 2 และตามไหล่ทางถนนสายบ้านท่าห [ 27 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
ทต.ธรรมามูล การปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงตามสายภายในหมู่บ้าน หมู่3และหมู่4 [ 27 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
 


สวนส้มโอลุงกลิ่น


บ้านสวน ๔๙


 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เรียน นอ. ทุกอ. นายกอบจ.ชน. และนายกทม.ชน.) [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เรียน นอ. ทุกอ. นายกอบจ.ชน และนายกทม.ชน.) [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
(ด่วนที่สุด)ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ ถามมา ตอบไป ไขข้อสงสัย โครงการฯ [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามตามโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ฯ [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
การเตรียมความพร้อมข้อมูลการฉีดวัคซีน Pfizer ให้เด็กนักเรียนอายุ 5 ปีฯ [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 23 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ฯ [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเป็นค่าเงินเดือนฯ [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาพิเศษฯ [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงวันตรุษจีน ด่วนที่สุด (ทุกอำเภอและทม.) [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
สํารวจแผนความต้องการแพทย์คู่สัญญา ระยะ ๑๐ ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๕) [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินตนเองตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ในสถานประกอบกิจการด้านอาหาร [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
สํารวจแผนความต้องการนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทําสัญญาฯ เข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน ระยะ ๕ ปี(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ. 2547 (ทุกอำเภอและทม.) [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
(ด่วนที่สุด) ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้าร่วมโครงการ [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 18 
การโอนเงินรายได้จากค่าปรับให้ อปท. เดือน มค.65 [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 23 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9 เดือน มกราคม 2565 [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 18 
บัญชีนวัตกรรมไทย เดือน ธ.ค.64 [ 28 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
การประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยฯ [ 27 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
กระดานสนทนา


 
ประวัติ (24 ม.ค. 2565)    อ่าน 14  ตอบ 0  
สอบถามการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุค่ะ (9 ก.พ. 2564)    อ่าน 266  ตอบ 1  
ความหมายของการมีชีวิตอยู่ (11 ต.ค. 2559)    อ่าน 1161  ตอบ 0  


 
ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งปฏิกูลของโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2564 กสว. มท 0820.2/ว280 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ม.ค. 2565 ]
การอบรม สัมมนาชี้แจงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว259  [ 28 ม.ค. 2565 ]
การคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.4/ว281  [ 28 ม.ค. 2565 ]
การกำกับดูแลการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว258  [ 28 ม.ค. 2565 ]
สำรวจแผนความต้องการแพทย์คู่สัญญา ระยะ 10 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2575) สน.บถ. มท 0809.3/ว114  [ 28 ม.ค. 2565 ]
หลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมและค่าบริการ กพส. มท 0810.7/ว260 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ม.ค. 2565 ]
สถานะการนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.6/ว275 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 ม.ค. 2565 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว244  [ 28 ม.ค. 2565 ]
โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว243  [ 28 ม.ค. 2565 ]
โครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว241  [ 28 ม.ค. 2565 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีเยียวยา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว240  [ 28 ม.ค. 2565 ]
การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว239 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษาพิเศษ พ.ศ. .... ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Google Form) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว245  [ 27 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว238  [ 27 ม.ค. 2565 ]
การติดตามและเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กศ. มท 0816.2/ว234 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2565 ]
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผู้ยื่นคำขอรับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะระดับเชี่ยวชาญ ในรอบเดือนตุลาคม 2564 และผ่านการประเมินด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ และด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน สน.บถ. มท 0809.4/ว4  [ 27 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/1051-1122 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2565 ]
การบันทึกปรับปรุงและรับรองข้อมูลในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศส. มท 0806.2/ว242  [ 27 ม.ค. 2565 ]
ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าอบรมหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะนักสังคมสงเคราะห์ออนไลน์ กสธ. มท 0819.2/ว221  [ 26 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ (แนวทางการจัดทำข้อมูลก๊าซเรือนกระจกสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่1-2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว233 [เอกสาร] [เอกสาร]  [ 26 ม.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติสำหรับการนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 โดยอนุโลม กค. มท 0803.3/ว231  [ 26 ม.ค. 2565 ]
แจ้งปฏิทินการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศและจุดเน้นการดำเนินงาน สำหรับหน่วยกำกับติดตาม กศ. มท 0816.2/ว229 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ 2 เพิ่มเติม (เดือนกุมภาพันธ์ 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/856-931 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/947-1008 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ม.ค. 2565 ]
แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำเนินการรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว549  [ 25 ม.ค. 2565 ]

 
 


 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10