หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามเฒ่า
นมัสการ หลวงปู่ศุข
วัดปากคลองมะขามเฒ่า
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง
ศาสนาสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวมะขามเฒ่า
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ในตำบลมะขามเฒ่า
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 

โทร : 056-010-161
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.มะขามเฒ่า พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
องค์กรสมรรถนะสูง ยึดมั่นคุณธรรม นำประชาชนมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
 

 

 
 
 


 
 
 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำรวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ [ 3 ก.ค. 2563 ]   อ่าน 1 
ประกาศเเผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปากคลองมะขามเฒ่ [ 30 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 3 
ประกาศเเผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะขามเฒ่า [ 30 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 4 
ประกาศ การเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า [ 12 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 10 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) และผู [ 4 มิ.ย. 2563 ]   อ่าน 19 
ประกาศ รายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด ประจำปี [ 20 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) [ 30 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 15 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 14 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 17 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 [ 30 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 11 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 [ 30 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 12 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 [ 30 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 30 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 10 
ประกาศแผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 30 เม.ย. 2563 ]   อ่าน 10 


 


จ้างถนนดินลูกรัง สายบ้านนายดอกรัก-บึงคลองมอญ หมู่ท [ 14 เม.ย. 2563 ]



จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังสายบ้านดาบสกล หมู่ที่ 4 กว [ 14 เม.ย. 2563 ]



ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ [ 13 เม.ย. 2563 ]



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัล [ 12 มี.ค. 2563 ]



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก [ 10 มี.ค. 2563 ]



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 10 มี.ค. 2563 ]



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก [ 28 ก.พ. 2563 ]



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 28 ก.พ. 2563 ]



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัล [ 28 ก.พ. 2563 ]



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอสฟัล [ 28 ก.พ. 2563 ]



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 28 ก.พ. 2563 ]



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก [ 28 ก.พ. 2563 ]



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 20 ม.ค. 2563 ]



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนดินลูกรังสายสระหล [ 17 มิ.ย. 2562 ]



ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนดินลูกรังสายสระหล [ 17 มิ.ย. 2562 ]

 
 

 
ทต.บ้านกล้วย การร่วมมือกันช่วยเหลือและมอบของใช้ให้แก่ผู้ประสบปัญหาไฟไหม้บ้าน ณ. บริเวณหมู่ 2 [ 21 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.เจ้าพระยา ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลตำบลเจ้าพระยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 / 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.เจ้าพระยา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเจ้าพระยา สมัยวิสามัญ ส [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.เจ้าพระยา แจ้งประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเจ้าพระยา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
อบต.บ่อแร่ [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.นางลือ ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 15 [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.นางลือ ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการเสริมผิวลูกรังสายคันคลองระหาน ฝั่งซ้ายจากบ้านห [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.นางลือ ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการเสริมผิวลูกรัง จากถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถึงหมุ่ [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.มโนรมย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเ [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.สามง่ามพัฒนา ประชาสัมพันธ์แนวทางการสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
ทต.นางลือ โครงการงานประเพณีวันเข้าพรรษา [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.นางลือ ราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 สายกล [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 0 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลนางลือ [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลนางลือ [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 2 
ทต.นางลือ ภาพกิจกรรม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลนางลือ [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 1 
 


สวนส้มโอลุงกลิ่น


บ้านสวน ๔๙


 
ขอจัดส่งคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
เรื่อง แจ้งสถานะการตอบแบบ OIT, IIT และ EIT [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 6 
การจัดอบรม เรื่อง ความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และการพัสดุของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
แจ้งแผนการตรวจสอบการคลัง การเงินฯ อปท. ในเขตอำเภอสรรพยา [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 4 
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ของอปท. (ด่วนที่สุด) [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
เรื่อง แจ้งการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมิน ITA เป็นตัวชี้วัดการประเมิน LPA (ด่วนที่สุด) [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงือนไข ฯ [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 5/2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 9 
แนวทางการดำเนินงานประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ. 2559 - 2563) ฯ [ 3 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 8 
การตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติมข้อมูลของผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตรงให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 15 
การรายงานข้อมูลงบประมาณด้านบุคลากรของสถานศึกษาที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 13 
การจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 16 
การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.รายได้ ประจำเดือนมิถุนายน [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 16 
การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนและชั้นตอน งวดที่ 5/2563 [ 2 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
แจ้งปรับกำหนดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น (เกษียณสร้างสุข Happy Retirement) รุ่นที่ 3 [ 1 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 14 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติ ประกาศกรมอนามัย คำแนะนำและสื่อความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขฯ [ 1 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 12 
ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อองค์ความรู้ [ 1 ก.ค. 2563 ]    อ่าน 11 
เรื่อง ขออนุมัติทำกิจการนอกเขตเทศบาลเมืองชัยนาท (เรียน นายอำเภอเมืองชัยนาท) [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 11 
เรื่อง ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 16 
การตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 30 มิ.ย. 2563 ]    อ่าน 15 
กระดานสนทนา


 
สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (11 มี.ค. 2563)    อ่าน 18  ตอบ 0  
สมุนไพรลดน้ำหนักที่ดีที่สุดเราได้รวบรวมไว้ในเว็บไซต์นี้แล้ว (22 พ.ค. 2562)    อ่าน 138  ตอบ 0  
ความหมายของการมีชีวิตอยู่ (11 ต.ค. 2559)    อ่าน 760  ตอบ 0  


 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) กรณี เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1928 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง กค. มท 0803.3/ว1957  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 2 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 สน.บถ. มท 0809.4/ว1907  [ 2 ก.ค. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์สำรวจความพร้อมของ อบต.กับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม อปท. (EHA) กสว. มท 0820.2/ว1942 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว สน.บถ. มท 0809.2/ว77 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1930 [รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม-กันยายน 2563) สน.บถ. มท 0809.4/ว1906 [รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
หารือการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.3/ว1931 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
ขอให้จังหวัดแจ้งและกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1940  [ 1 ก.ค. 2563 ]
สถานะการตอบ และอนุมัติแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) และการนำเข้าข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) กม. มท 0804.6/ว1939 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนเมษายน 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว1927 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 1 ก.ค. 2563 ]
การสนับสนุนงบประมาณโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบ การศึกษาภาคบังคับ กศ. มท 0816.3/ว1914 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3842  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
แนวทางการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3843  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
ขอความร่วมมือแจ้งปฏิทินการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 และขอเชิญเข้าร่วมประชุม ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1918 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 5/2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1929 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการปรับลดระยะห่างของช่องที่อยู่ติดกัน(channel.spacing)ของคลื่นความถี่ที่อนุญาตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อติดต่อสื่อสารในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.4/ว1925  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว1919  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
การออกคำสั่งให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นออกจากราชการ กรณีศาลมีคำพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย สน.บถ. มท 0809.5/ว14  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด สน.บถ. มท 0809.5/ว13  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
หารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลตำบล สน.บถ. มท 0809.5/ว12  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1922  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1917 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม 2563ในระบบ GFMIS ประเภทเอกสาร RL เข้าบัญชีสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รหัสบัญชีย่อย 10933 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1903 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 มิ.ย. 2563 ]

 
 


 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10