หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามเฒ่า
นมัสการ หลวงปู่ศุข
วัดปากคลองมะขามเฒ่า
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง
ศาสนาสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวมะขามเฒ่า
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ในตำบลมะขามเฒ่า
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 

โทร : 056-010-161
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.มะขามเฒ่า พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
องค์กรสมรรถนะสูง ยึดมั่นคุณธรรม นำประชาชนมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
 

 

 
 
 


 
 
 
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล [ 8 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 391 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 41 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 [ 7 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 41 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 85 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564 [ 6 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 80 
ประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 29 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 54 
ประชาสัมพันธ์ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ [ 23 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 146 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข [ 19 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 134 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 117 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 117 
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา ( พ.ศ.2566 - 2570 ) [ 16 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 654 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 16 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 216 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 16 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 224 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 214 
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 198 


 


ซื้ออาหารเสริม(นม)ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.และศูนย์พั [ 4 มิ.ย. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก [ 1 มี.ค. 2564 ]จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังสายคลอง 1L-4L ฝั่งซ้าย หมู [ 5 ก.พ. 2564 ]จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายวังอ้ายเสา-วัดดอนเจดีย์ หม [ 5 ก.พ. 2564 ]จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสายดอนกระเชา หมู่ที่ 7 กว้างไ [ 5 ก.พ. 2564 ]จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังสายหนองอ้ายช้าง-หนองปรือ ห [ 5 ก.พ. 2564 ]จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังสายเลียบคลอง มอ.ฝั่งซ้าย ห [ 5 ก.พ. 2564 ]จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังสายบ้านนางทอน เหลาทอง หมู่ [ 5 ก.พ. 2564 ]จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังสายนางสำเภาถึงฟาร์มหมู หมู [ 5 ก.พ. 2564 ]จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังสายคันคลอง 1L-3L (หน้าบ้าน [ 5 ก.พ. 2564 ]จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรังสายคลองมอญ-หนองพญา หมู่ที่ [ 5 ก.พ. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก [ 4 ก.พ. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง(หินคลุก) เพื่อซ่อมแซมถนนภ [ 1 ก.พ. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก [ 29 ม.ค. 2564 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก [ 26 ม.ค. 2564 ]

 
 

 
ทต.โพนางดำตก แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 217 
ทต.ตลุก กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗๐ (พ.ศ.๒๕๖๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ตลุก กฎกระทรวง ฉบับ ๖๙ (พ.ศ.๒๕๖๔) ออกตามความในพระราชบัญญัติออกตามความในพระราชบัญญัติค [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.โพนางดำออก วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นายมนตรี คุ้มเขตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำออก มอบหมายใ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.โพนางดำออก วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นายมนตรี คุ้มเขตร์ นายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำออกมอบหมายให้ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.วังไก่เถื่อน การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.ชัยนาท ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประจำสำนักงาน [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.เขาท่าพระ ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประกาศ 15 จังหวัดชัยนาท ที่ต้องขออนุญาตเข้าพื้นที่ชัยนาท ผ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.เขาท่าพระ กิจกรรม การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรแปลงนาข้าว [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.ห้วยกรด ขอความเห็นชอบราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสิรมเหล็ก หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยกรด [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.เสือโฮก วันที่ 26 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เทศบาลตำบลเสือโฮก จึงขอเชิญ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.หนองแซง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานเทศบาล [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หันคา ประกาศราคากลางค่่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ไร่พัฒนา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเจ [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ไร่พัฒนา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไร่พัฒนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเจ [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
 


สวนส้มโอลุงกลิ่น


บ้านสวน ๔๙


 
ด่วนที่สุด การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัดและระดับต่างๆ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
แบบสำรวจการดำเนินการขับเคลื่อน 7 มาตรการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
การเรียนการสอน และมาตรฐานการเรียนออนไลน์รูปแบบใหม่ [ 24 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
การเสนอชื่อบุคคล/กลุ่มบุคคล เพื่อสมัครเข้ารับรางวัล UNESCO – Juan Bosch Prize for the Promotion Of Social Science Research in Latin America and the Caribbean 2021 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาธงชาติและการดำเนินการเกี่ยวกับธงชาติที่ชำรุดเสื่อมสภาพ [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
แจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการรับสมัครสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั่งที่ 2/2564 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 15 
การยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเนินไผ่ [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 19 
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเลาที่ได้รับผลกระทบโควิด 19 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
การใช้ลายมื่อชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ งวดที่5/64 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 28 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม เดือน พ.ค.64 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 27 
บัญชีนวัตกรรมไทย เดือน พ.ค.64 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
โครงการ Thailand Rabies Awards 2021 [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
การคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดชัยนาท แทนตำแหน่งที่ว่าง [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
ด่วนที่สุด แจ้งบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านในการเข้าใช้งานระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติฯ [ 23 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 19 
เรื่อง แจ้งกฎกระทรวง ฉบับที่ 70 (พ.ศ. 2564) ออกตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ด่วนที่สุด) [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 17 
การบูรณาการขับเคลื่อนการสงเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต้านทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 22 มิ.ย. 2564 ]    อ่าน 18 
กระดานสนทนา


 
สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (26 เม.ย. 2564)    อ่าน 63  ตอบ 0  
สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (25 มี.ค. 2564)    อ่าน 90  ตอบ 0  
สอบถามการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุค่ะ (9 ก.พ. 2564)    อ่าน 136  ตอบ 1  


 
ขอความร่วมมือกำกับติดตามกิจการผลิต สะสม แบ่งบรรจุและค้าส่งน้ำแข็ง กสธ. มท 0819.2/ว1306  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
โครงการ (108 ปัญหา รังสรรค์ปัญญา ศรัทธาคุณธรรม) กศ. มท 0816.3/ว1323  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
ขอให้จังหวัดดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านทาง Google Sheet ด่วนมาก กสว. มท 0820.3/ว1317  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมิถุนายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1318 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการแต่งกายเครื่องแบบลูกเสือ ยุวกาชาด กศ. มท 0816.3/ว1307  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทุกจังหวัดตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1324  [ 23 มิ.ย. 2564 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564 กศ. มท 0816.3/ว1313  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สน.บถ. มท 0809.4/ว18  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563 สน.คท. มท 0808.3/ว1310  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 8-13 สน.บถ. มท 0809.4/ว19 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว93  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม กับการระงับข้อพิพาท เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน กสว. มท 0820.2/ว1299 [เอกสารแนบ]  [ 22 มิ.ย. 2564 ]
หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 2014 สน.คท. มท 0808.3/ว1285 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว74  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ) กศ. มท 0816.2/ว1291  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ กค. มท 0803.3/ว1293 [เอกสารแนบ]  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงาน ฯ กค. มท 0803.3/ว1292  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1233  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1287  [ 21 มิ.ย. 2564 ]
การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ กศ. มท 0816.3/ว1286 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1284  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ กจ. มท 0802.3/ว1280 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1259  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.5/ว1276 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1276 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2564 ]

 
 


 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10