หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามเฒ่า
นมัสการ หลวงปู่ศุข
วัดปากคลองมะขามเฒ่า
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง
ศาสนาสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวมะขามเฒ่า
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ในตำบลมะขามเฒ่า
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 

โทร : 056-010-161
องค์กรสมรรถนะสูง ยึดมั่นคุณธรรม นำประชาชนมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

 
 
 


นายเชื่อม มีทอง
ประธานสภา
 


นายสังวาลย์ จันทร์ผล
รองประธานสภา


นายบัญชา อิสริยภานันท์
เลขานุการสภา
 
 


นางประไพ มั่นต่าย
ส.อบต. หมู่ 1


นางสาวพูลสิทธิ์ หล่อทอง
ส.อบต. หมู่ 1


นางสำรี มูลโชติ
ส.อบต. หมู่ 2


นางทิพารัตน์ บุตรศรี
ส.อบต. หมู่ 2


นางนนทิญา เสาวะใน
ส.อบต. หมู่ 3


นายพันธุศักดิ์ สุขสิงห์
ส.อบต. หมู่ 3


นายทิพย์ อยู่คง
ส.อบต. หมู่ 4


นายรุ่งโรจน์ มั่นอ่วม
ส.อบต. หมู่ 4


นายไสว ปรีชุ่ม
ส.อบต. หมู่ 5


นางมาลัย สุขโต
ส.อบต. หมู่ 6


นางอรทัย พลายเพ็ชร์
ส.อบต. หมู่ 6


นายวินัย กองแพ
ส.อบต. หมู่ 7
 
 
 


 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10