หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 องค์กรสมรรถนะสูง ยึดมั่นคุณธรรม นำประชาชนมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

 
 
เวทีประชุมประชาคมตำบลมะขามเฒ่า
 
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า ได้จัดประชุมประชาคมตำบล เพื่อขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)  
 

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562  เวลา 13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า   นำโดยนายกกาญจนา  จิตรจุน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า ได้จัดประชุมประชาคมตำบล เพื่อขอความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564)  เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) และรวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการของประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องที่   โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการวางแผนพัฒนาตำบลมะขามเฒ่า  รวมถึงการบูรณาการจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน    ณ อาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ค. 2562 เวลา 10.03 น. โดย คุณ อนุษา เฟื่องรอด

ผู้เข้าชม 14 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
   
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player