หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 องค์กรสมรรถนะสูง ยึดมั่นคุณธรรม นำประชาชนมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

 
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ประกาศใช้แผนอัตรกำลัง 3 ปี พ.ศ.2561 -2563
แผนอัตรกำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2561 -2563)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศ ผู้ผ่านการสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่ามีการดำเนินงานจัดทำแผนอัตรากำลังสามปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 เพื่อให้สอดคล้องตามภารกิจหน้าที่การปฏิบัติงาน และตรงกับโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีการวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังคนเพื่อนำไปสู่การกำหนดตำแหน่งและสรรหา  บรรจุ แต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงานตามที่กำหนดไว้ในแผนอัตรากำลัง

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 พ.ค. 2562 เวลา 11.18 น. โดย คุณ อรพรรณ กฤษวงษ์

ผู้เข้าชม 65 ท่าน

 
   
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player