หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
องค์กรสมรรถนะสูง ยึดมั่นคุณธรรม นำประชาชนมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

 
 

 
ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำรวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองพลับฝั่งตะวันตก หมู่ที่ 10  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 มิ.ย. 2562 เวลา 14.46 น. โดย คุณ จิณณพัต นิลฉ่ำ

ผู้เข้าชม 36 ท่าน