หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามเฒ่า
นมัสการ หลวงปู่ศุข
วัดปากคลองมะขามเฒ่า
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง
ศาสนาสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวมะขามเฒ่า
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ในตำบลมะขามเฒ่า
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 

โทร : 056-010-161
องค์กรสมรรถนะสูง ยึดมั่นคุณธรรม นำประชาชนมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

 
 

 
ประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562  
 

เมื่อวันที่  14  มิถุนายน 2562  นายกกาญจนา จิตรจุน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร , ประธานสภา , สมาชิกสภาฯ และกำนัน-ผู้ใหญ่บ้านตำบลมะขามเฒ่า ได้เข้าร่วมประชุมสภา สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น  2561 – 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า  
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 09.15 น. โดย คุณ อรพรรณ กฤษวงษ์

ผู้เข้าชม 35 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย