หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
องค์กรสมรรถนะสูง ยึดมั่นคุณธรรม นำประชาชนมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

 
 

 
โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า นำโดยนายกกาญจนา  จิตรจุน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า  ได้จัดโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ  2562 โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องป้องกันโรคไข้เลือดออกที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลมะขามเฒ่า จึงได้ดำเนินการฉีดพ่นยุ่งลาย โดยครอบคลุมทุกหมู่บ้าน โรงเรียน วัด ในพื้นที่ตำบลมะขามเฒ่า

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 มิ.ย. 2562 เวลา 09.17 น. โดย คุณ อรพรรณ กฤษวงษ์

ผู้เข้าชม 26 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย