หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 องค์กรสมรรถนะสูง ยึดมั่นคุณธรรม นำประชาชนมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
หลักประกันสุขภาพ   ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 5/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562    22 ต.ค. 2562 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   15 ต.ค. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานผลการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2 วันที่ 1 เม.ย.62 - 30 ก.ย.62 ).   3 ต.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า ประจำปีงบประมาณ 2563   3 ต.ค. 2562 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562    1 ต.ค. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานผลการจัดซื้ัอจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562   26 ก.ย. 2562 4
หลักประกันสุขภาพ   ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ครั้งที่ 4/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562    12 ก.ย. 2562 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า   12 ก.ย. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำรวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างโครงการถนน คสล. ชน.ถ.51011 สายหนองน้อย-ดงไม้แดง ม.9   3 ก.ย. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำรวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง คก.ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่ ม.1 ต.มะขามเฒ่า   3 ก.ย. 2562 7
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18
 


   
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player