หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
องค์กรสมรรถนะสูง ยึดมั่นคุณธรรม นำประชาชนมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562   1 พ.ย. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563   25 ต.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รายงานติดตามและประเมินผลแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   25 ต.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   25 ต.ค. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง รายงานผลการเสริมสร้างมาตรฐานวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 (รอบ 2 วันที่ 1 เม.ย.62 - 30 ก.ย.62 ).   3 ต.ค. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า ประจำปีงบประมาณ 2563   3 ต.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า   12 ก.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน กันยายน 2562   30 ส.ค. 2562 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน สิงหาคม 2562   31 ก.ค. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญชวนประชาชนตำบลมะขามเฒ่าร่วมกิจกรรม วัดสิงห์ วิ่งสร้างสุข...สนุกกับการออกกำลังกาย เดิน - วิ่ง ในวันพฤหัสบดี    11 ก.ค. 2562 49
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 9
 


   
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player