หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามเฒ่า
นมัสการ หลวงปู่ศุข
วัดปากคลองมะขามเฒ่า
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง
ศาสนาสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวมะขามเฒ่า
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ในตำบลมะขามเฒ่า
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 

โทร : 056-010-161
องค์กรสมรรถนะสูง ยึดมั่นคุณธรรม นำประชาชนมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
แผนป้องกันปราบปรามทุจริต
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 0  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562 (รอบ 12 เดือน) [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 7  
 
แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการสร้างทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื้อสัตย์สุจริต [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 1  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 3  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 23  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน) [ 18 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 30  
 
นโยบายกำกับองค์กรที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า [ 23 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 13 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 53  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 13 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 57  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 13 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 13 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 13 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 29  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 13 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 13 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 43  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารการรับ-ส่ง เงิน [ 13 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 [ 13 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 36  
 
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 26  
 
  (1)     2   
 
 
   
   
 
 
 


 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10