หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามเฒ่า
นมัสการ หลวงปู่ศุข
วัดปากคลองมะขามเฒ่า
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง
ศาสนาสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวมะขามเฒ่า
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ในตำบลมะขามเฒ่า
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 

โทร : 056-010-161
องค์กรสมรรถนะสูง ยึดมั่นคุณธรรม นำประชาชนมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
แผนป้องกันปราบปรามทุจริต
 
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน) [ 18 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
นโยบายกำกับองค์กรที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า [ 23 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 13 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 13 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 48  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 13 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 13 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 13 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 13 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า เรื่อง มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 13 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 39  
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารการรับ-ส่ง เงิน [ 13 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 [ 13 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 24  
 
แผนการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ธ.ค. 2561 ]  อ่าน : 21  
 
สถิติการร้องเรียนเรื่องการทุจริตประจำปี 2561 [ 21 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 26  
 
ประกาศหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า [ 21 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561 [ 20 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 28  
 
รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน [ 20 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 28  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า [ 19 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 25  
 
  (1)  
 
 
   
   
 
 
 


 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10