หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามเฒ่า
นมัสการ หลวงปู่ศุข
วัดปากคลองมะขามเฒ่า
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง
ศาสนาสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวมะขามเฒ่า
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ในตำบลมะขามเฒ่า
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 

โทร : 056-010-161


องค์กรสมรรถนะสูง ยึดมั่นคุณธรรม นำประชาชนมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
แผนป้องกันปราบปรามทุจริต
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 [ 22 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562 (รอบ 12 เดือน) [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 28  
 
แผนป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2563 [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการสร้างทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื้อสัตย์สุจริต [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2563 [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 [ 30 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
มาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 9 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 22  
 
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ [ 15 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 18  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินการ [ 15 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 15 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร [ 20 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ.2562 (รอบ 6 เดือน) [ 18 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 49  
 
นโยบายกำกับองค์กรที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า [ 23 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 50  
 
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 14 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
มาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2562 [ 14 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 14 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ [ 13 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 86  
 
  (1)     2      3   
 

 
 
 
 


 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10