หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศ เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 40  
 
รายงานสรุปผลการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 87  
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 84  
 
แผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า [ 8 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 85  
 
  (1)