หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สถิติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า ประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) [ 2 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
สรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า ประจำปี 2563 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) [ 2 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 2  
 
ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนกันยายน 2562 - มีนาคม 2563) [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 68  
 
ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 94  
 
สรุปจำนวนผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 85  
 
สรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 92  
 
สรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า ประจำปี 2562 [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
  (1)