หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
สถิติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน ระหว่างเดือนกันยายน 2562 - มีนาคม 2563) [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
ผลสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 22 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
สรุปจำนวนผู้มารับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) [ 20 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
สรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า ประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 58  
 
สรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า ประจำปี 2562 [ 19 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
  (1)