หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
องค์กรสมรรถนะสูง ยึดมั่นคุณธรรม นำประชาชนมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

 
 
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า [ 2 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 6  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565)ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 16  
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 [ 14 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
รายงานผลการการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ 6 เดือน (รอบเดือนเมษายน 2562) [ 14 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4) [ 14 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 15  
 
ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 24 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 24 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 25  
 
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 24 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า [ 25 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1) [ 25 ก.ย. 2561 ]