หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 องค์กรสมรรถนะสูง ยึดมั่นคุณธรรม นำประชาชนมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

 
 
 

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ


งานภาษีบำรุงท้องที่


งานภาษีโรงเรือน


งานภาษีป้าย


งานรับเรื่องราวร้องทุกข์


งานข้อมูลข่าวสาร


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


การจดทะเบียนพาณิชย์


การขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน

 
  (1)     2   
 


   
   
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player