หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามเฒ่า
นมัสการ หลวงปู่ศุข
วัดปากคลองมะขามเฒ่า
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง
ศาสนาสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวมะขามเฒ่า
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ในตำบลมะขามเฒ่า
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 

โทร : 056-010-161
องค์กรสมรรถนะสูง ยึดมั่นคุณธรรม นำประชาชนมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

 
 
 

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ


การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ


งานภาษีบำรุงท้องที่


งานภาษีโรงเรือน


งานภาษีป้าย


งานรับเรื่องราวร้องทุกข์


งานข้อมูลข่าวสาร


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


การจดทะเบียนพาณิชย์


การขออนุญาตขุดดิน/ถมดิน


การขอใบอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคาร

 
  (1)