หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามเฒ่า
นมัสการ หลวงปู่ศุข
วัดปากคลองมะขามเฒ่า
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง
ศาสนาสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวมะขามเฒ่า
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ในตำบลมะขามเฒ่า
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 

โทร : 056-010-161
ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิโปร่งใส มีสิทธิต้องใช้ รับบัตร 2 ใบพร้อมหลักฐานแสดงตนเข้าคูหาลงคะแนน 28 พฤศจิกายน 2564 นี้ 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น ขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกมาลงคะแนนเลือกตั้งอบต. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่

 
 
 
ความเป็นอยู่ของประชาชน ในเขตตำบลมะขามเฒ่า อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างเรียบง่าย มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะมีการศึกษา สาธารณสุขที่ครบครัน นับถือศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจ
ประชากรส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรมเป็นหลัก พื้นที่อุดมไปด้วย ทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ ประชาชนอยู่กันอย่างสงบสุข มีความสามัคคีช่วยหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันเสมอมา
 
 
ตำบลมะขามเฒ่า มีวัด จำนวน 6 แห่ง ดังนี้

วัดปากคลองมะขามเฒ่า

วัดสุวรรณโคตมาราม

วัดศรัทธาราษฎร์
วัดหนองพญา

วัดดอนเจดีย์
วัดหนองน้อย
 
 
ตำบลมะขามเฒ่า มีสถานศึกษาในตำบล ดังนี้
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดของ อปท. รวม 3 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดปากคลองมะขามเฒ่า

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะขามเฒ่า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลมะขามเฒ่า (วัดหนองน้อย)
  โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลมะขามเฒ่า จำนวน 4 แห่ง

โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์
โรงเรียนอนุบาลวัดสิงห์

โรงเรียนวัดคลองบุญ
โรงเรียนวัดหนองน้อย
 

ตำบลมะขามเฒ่า ไม่มีสถานีอนามัยประจำตำบล สืบเนื่องจากมีพื้นที่อยู่ใกล้เคียงกับโรงพยาบาลวัดสิงห์
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำอำเภอ

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 
 
มีสถานีตำรวจภูธรวัดสิงห์ ที่ดูแลครอบคลุมในพื้นที่ตำบลมะขามเฒ่า รวมทั้งยังมีสถานีตำรวจชุมชนวัดปากคลองมะขามเฒ่า บริเวณ หมู่ที่ 1 ที่พักสายตรวจตำบลมะขามเฒ่า บริเวณ หมู่ที่ 10
และมีกล้องวงจรปิด CCTV ในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในมาตรการ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ควบคุมปัญหาที่อาจจะเกิดจากอาชญากรรม และปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้าน/ชุมชน
 
 
 


 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10