หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามเฒ่า
นมัสการ หลวงปู่ศุข
วัดปากคลองมะขามเฒ่า
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง
ศาสนาสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวมะขามเฒ่า
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ในตำบลมะขามเฒ่า
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 

โทร : 056-010-161
องค์กรสมรรถนะสูง ยึดมั่นคุณธรรม นำประชาชนมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

 
 
 


นายบัญชา อิสริยภานันท์
ปลัด อบต.มะขามเฒ่า


นายจิรเดช ขำประดิษฐ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
สำนักปลัด
 


-ว่าง-
หัวหน้าสำนักปลัด


นางศศิณี สอนแจ้ง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


นายไพโรจน์ สุวรรณศิริ
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางสาวอนุษา เฟื่องรอด
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ


นางอัมพร ช้างหัวหน้า
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวรุ่งรดา สิสาริกรณ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ


นางจิตร์ตรา คล้องช้าง
ครู


นางนิศากร ไชยวรรณา
ครู


นายศราวุธ อยู่เล่ห์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวอรพรรณ กฤษวงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวศิลาพร เมืองราชา
ผู้ดูแลเด็ก


นางอำพร คำเป้
ภารโรง


นายชาญวิทย์ สงขำ
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
 
 


 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10