หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
มะขามเฒ่า
นมัสการ หลวงปู่ศุข
วัดปากคลองมะขามเฒ่า
ส่งเสริมการศึกษา
แก่เด็กและเยาวชนอย่างทั่วถึง
ศาสนาสถานศูนย์รวมจิตใจ
ของชาวมะขามเฒ่า
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
ในตำบลมะขามเฒ่า
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเฒ่า
อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท
1
2
3
4
5
 

โทร : 056-010-161
องค์กรสมรรถนะสูง ยึดมั่นคุณธรรม นำประชาชนมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน

 
 
 


นายบัญชา อิสริยภานันท์
ปลัด อบต.มะขามเฒ่า


นายจิรเดช ขำประดิษฐ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
 
กองคลัง
 


นางสาวอนงค์พร จุ้ยอ่วม
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวบุษรา พวงพยอม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางจิณณพัต นิลฉ่ำ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นางมนฤทัย ขวัญเพ็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวปรียาฤทัย พงษ์ทองเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวขวัญเรือน รอดใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นางสาวอุมาพร ศรีเศษมาตย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
 
 
 
   
   
 
 


 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10